en en

Vydávanie elektronických peňazí

Rok 2010

Dňa 17. júla 2010 sa na základe zmluvy o zlúčení uzatvorenej medzi zanikajúcou spoločnosťou T-Mobile Slovensko, a.s. a nástupníckou spoločnosťou Slovak Telekom, a.s., stala spoločnosť Slovak Telekom, a. s. univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti T-Mobile Slovensko, a.s.. Spoločnosť T-Mobile Slovensko, a.s. bola zrušená bez likvidácie dňom 30. júna 2010 a celé jej obchodné imanie prešlo na spoločnosť Slovak Telekom, a. s. ako nástupnícku spoločnosť. Spoločnosť T-Mobile Slovensko, a.s. je z Obchodného registra vymazaná od 1. júla 2010.

Nakoľko podľa zákona o platobných službách, povolenie na vydávanie elektronických peňazí nemožno previesť na inú osobu, ani neprechádza na právneho nástupcu inštitúcie elektronických peňazí, bolo spoločnosti Slovak Telekom, a. s. udelené povolenie na vydávanie elektronických peňazí v obmedzenom rozsahu na základe žiadosti spoločnosti.