en en
Odkedy bude na poskytovanie služieb kryptoaktív potrebné získať povolenie?
Časti nariadenia MiCA, ktoré sa týkajú poskytovania služieb kryptoaktív sa začnú uplatňovať 30. 12. 2024. Osoby, ktoré boli v Slovenskej republike pred 30. 12. 2024 oprávnené poskytovať služby zmenárne virtuálnej meny alebo služby peňaženky virtuálnej meny, môžu vykonávať služby súvisiace s kryptoaktívami najneskôr do 30.6. 2026. Po tomto dátume budú môcť vykonávať predmetnú činnosť, iba tie subjekty, ktoré budú disponovať povolením na poskytovanie služieb kryptoaktív od NBS alebo príslušného zahraničného orgánu dohľadu.