en en
Odkedy bude na poskytovanie služieb kryptoaktív potrebné získať povolenie?
Časti MiCA, ktoré sa týkajú poskytovania služieb kryptoaktív sa začnú uplatňovať 30. 12. 2024.