en en

Ukazovateľ celkovej zadlženosti (DTI)

Limit na ukazovateľ celkovej zadlženosti zmierňuje riziká z rýchleho rastu zadlženosti domácností. Príliš zadlžené domácnosti môžu mať vážne problémy so splácaním. Nakoniec môže mať problémy celý finančný sektor aj ekonomika.

Ukazovateľ celkovej zadlženosti je známy ako DTI (z anglického Debt-to-income ratio).

Kovový vĺčik na drevenej doske
Limit

Limit na celkovú zadlženosť k prímu je určený podľa veku dlžníka a plánovanej splatnosti úveru.

 • Pri dlžníkoch do 40 rokov (vrátane) je určený limit vo výške 8-násobku ročného príjmu domácnosti
 • Pri dlžníkoch nad 41 rokov, ktorí úver splatia do dovŕšenia 65. roku života, je tiež určený limit vo výške 8-násobku ročného príjmu domácnosti
 • Pri dlžníkoch nad 41 rokov, ktorí splatia úver po dovŕšení 65. roku života, sa limit znižuje nasledovne:
Vek
(v rokoch)
do 4041424344454647484950515253545556575859od 60
Limit
(DTI)
87,757,57,2576,756,56,2565,755,55,2554,754,54,2543,753,53,253

V prípade viacerých dlžníkov sa najvyšší dlh vypočíta pre každého samostatne.

Výnimky

 • 5 % úverov môže prekročiť limit uvedený v tabuľke
 • Ďalších 5 % hypoték pre mladých môže dosiahnuť až 9-násobok ročného príjmu
 • Ďalšie podrobnosti k výnimkám
  • Hypotéky pre mladých sú určené mladým ľuďom do 35 rokov a do výšky 1,3­­­-násobku priemernej mzdy
  • Obe výnimky sa kontrolujú za kalendárny polrok. V jednotlivých kalendárnych štvrťrokoch môžu dosiahnuť 7 % úverov
Výpočet

Finančná stabilita, Ukazovateľ celkovej zadlženosti (DTI)

DlhNový úver
Existujúce úvery
20 % nevyčerpaných kreditných kariet a prečerpaní
Ročný čistý príjemRočný príjem po odvodoch a daniach (zdokladovaný a nezávisle overený)
 • 1. príklad k výpočtu (pre dlžníkov do 40 rokov vrátane)
  • Dvaja dlžníci vo veku 34 a 36 rokov, každý s čistým príjmom vo výške 700 €, žiadajú o úver na bývanie pri splatnosti 30 rokov.
  • Obaja dlžníci majú do 40 rokov, ich limit na DTI je 8.
  Ročný čistý príjem dlžníka vo veku 34 rokov (12 x čistý príjem)8 400 €
  Maximálny úver dlžníka vo veku 34 rokov (8 x ročný čistý príjem)67 200 €
  Ročný čistý príjem dlžníka vo veku 36 rokov (12 x čistý príjem)8 400 €
  Maximálny úver dlžníka vo veku 36 rokov (8 x ročný čistý príjem)67 200 €
  Maximálny úver domácnosti (súčet maximálnych úverov oboch dlžníkov)134 400 €

  Maximálna výška úveru domácnosti je 134 400 €.

  Vrecková kalkulačka a pero
 • 2. príklad k výpočtu (pre dlžníkov nad 40 rokov)
  • Dvaja dlžníci vo veku 44 a 46 rokov, každý s čistým príjmom vo výške 700 €, žiadajú o úver na bývanie pri splatnosti 30 rokov.
  • Obaja dlžníci presiahnu v čase splatnosti vek 65 rokov. Na dlžníka vo veku 44 rokov sa vzťahuje limit 7, na dlžníka vo veku 46 rokov sa vzťahuje limit 6,5.
  Ročný čistý príjem dlžníka vo veku 44 rokov (12 x čistý príjem)8 400 €
  Maximálny úver dlžníka vo veku 44 rokov (7 x ročný čistý príjem)58 800 €
  Ročný čistý príjem dlžníka vo veku 46 rokov (12 x čistý príjem)8 400 €
  Maximálny úver dlžníka vo veku 46 rokov (6,5 x ročný čistý príjem)54 600 €
  Maximálny úver domácnosti (súčet maximálnych úverov oboch dlžníkov)113 400 €

  Maximálna výška úveru domácnosti je 113 400 €.

  Vrecková kalkulačka a pero
 • 3. príklad k výpočtu (pre dlžníkov nad 40 rokov)
  • Dvaja dlžníci vo veku 44 a 46 rokov, každý s čistým príjmom vo výške 700 €, žiadajú o úver na bývanie pri splatnosti 20 rokov.
  • Mladší dlžník nepresiahne v čase splatnosti 65 rokov, preto sa neho vzťahuje limit 8. Starší dlžník v čase splatnosti presiahne vek 65 rokov, preto sa na neho vzťahuje limit 6,5.
  Ročný čistý príjem dlžníka vo veku 44 rokov (12 x čistý príjem)8 400 €
  Maximálny úver dlžníka vo veku 44 rokov (8 x ročný čistý príjem)67 200 €
  Ročný čistý príjem dlžníka vo veku 46 rokov (12 x čistý príjem)8 400 €
  Maximálny úver dlžníka vo veku 46 rokov (6,5 x ročný čistý príjem)54 600 €
  Maximálny úver domácnosti (súčet maximálnych úverov oboch dlžníkov)121 800 €

  Maximálna výška úveru domácnosti je 121 800 €.

  Vrecková kalkulačka a pero
Legislatíva

Legislatívny rámec určujú zákon o úveroch na bývaniezákon o spotrebiteľských úveroch.

NBS ustanovila podrobnosti o výpočte a limitoch na DTI opatrením o úveroch na bývanieopatrením o spotrebiteľských úveroch.

Bližšie informácie k novinkám pre úvery zasahujúce do dôchodku možno nájsť aj v dôvodovej správe k novele opatrenia o úveroch na bývaniedôvodovej správe k novele opatrenia o spotrebiteľských úveroch.

Ďalšie informácie je možné nájsť v legislatíve finančnej stability.

Biele karty so symbolom paragrafu