en en

Ukazovateľ celkovej zadlženosti (DTI)

Limit na ukazovateľ celkovej zadlženosti zmierňuje riziká z rýchleho rastu zadlženosti domácností. Príliš zadlžené domácnosti môžu mať vážne problémy so splácaním. Nakoniec môže mať problémy celý finančný sektor aj ekonomika.

Ukazovateľ celkovej zadlženosti je známy ako DTI (z anglického Debt-to-income ratio).

Limit

Všetky dlhy môžu tvoriť najviac 8-násobok ročného príjmu domácnosti.

Výnimky

 • 5 % úverov môže prekročiť limit 8-násobku ročného príjmu
 • Ďalších 5 % hypoték pre mladých môže dosiahnuť až 9-násobok ročného príjmu
 • Ďalšie podrobnosti k výnimkám
  • Hypotéky pre mladých sú určené mladým ľuďom do 35 rokov a do výšky 1,3­­­-násobku priemernej mzdy
  • Obe výnimky sa kontrolujú za kalendárny polrok. V jednotlivých kalendárnych štvrťrokoch môžu dosiahnuť 7 % úverov
Výpočet

DlhNový úver
Existujúce úvery
20 % nevyčerpaných kreditných kariet a prečerpaní
Ročný čistý príjemRočný príjem po odvodoch a daniach (zdokladovaný a nezávisle overený)
 • Príklad k výpočtu

  Manželia s dvoma deťmi s čistým príjmom vo výške 1 400 € žiadajú o úver na bývanie pri úrokovej sadzbe 1,0 % a splatnosti 30 rokov.

  Ročný čistý príjem (12 x čistý príjem)16 800 €
  Maximálny úver (8 x ročný čistý príjem)134 400 €

  Maximálna výška úveru je 134 400 €.

Legislatíva

Legislatívny rámec určujú zákon o úveroch na bývaniezákon o spotrebiteľských úveroch.

NBS ustanovila podrobnosti o výpočte a limitoch na DTI opatrením o úveroch na bývanieopatrením o spotrebiteľských úveroch.

Ďalšie informácie je možné nájsť v legislatíve finančnej stability.