en en

Zabezpečenie úveru (LTV)

Zabezpečenie úveru je dôležité najmä vtedy, ak úver zlyhá. Ak hodnota nehnuteľnosti nestačí na vyplatenie dlhu, dlžník sa vystavuje exekúcii. Vtedy má aj banka zvýšené straty.

Limit na zabezpečenie úveru zároveň prispieva k zdravému vývoju na trhu nehnuteľností. Rozhodnutie o kúpe bývania býva zodpovednejšie, ak je aspoň sčasti financované z úspor.

Ukazovateľ zabezpečenia úveru je známy ako LTV (z anglického Loan-to-value ratio).

Drevený domček s červenou strechou z detských kociek stojaci na vreckovej kalkulačke
Limit

Výška úveru môže byť najviac 80 % hodnoty nehnuteľnosti.

Výnimka

 • 20 % úverov môže mať výšku úveru do 90 % hodnoty nehnuteľnosti
 • Ďalšie podrobnosti k výnimke
  • Výnimka sa kontroluje za kalendárny polrok. V jednotlivých kalendárnych štvrťrokoch ju môže dosiahnuť 22 % úverov
Výpočet

Finančná stabilita, Zabezpečenie úveru (LTV)

DlhNový úver
Existujúce úvery zabezpečené rovnakou nehnuteľnosťou
Hodnota zabezpečeniaHodnota založenej nehnuteľnosti
(najnižšia z kúpnej ceny, ceny stanovenej znalcom a interného ocenenia)
 • Príklad k výpočtu

  Manželia s dvoma deťmi kupujú nehnuteľnosť v hodnote 150 000 €.

  Vlastné úspory (20 % x hodnota nehnuteľnosti)30 000 €
  Úver (80 % x hodnota nehnuteľnosti)120 000 €

  Maximálna výška úveru je 120 000 €.

  Vrecková kalkulačka a pero
Legislatíva

Legislatívny rámec určujú zákon o úveroch na bývaniezákon o spotrebiteľských úveroch.

NBS ustanovila podrobnosti o výpočte a limitoch na LTV opatrením o úveroch na bývanie.

Ďalšie informácie je možné nájsť v legislatíve finančnej stability.

Biele karty so symbolom paragrafu