en en

Vankúš na krytie systémového rizika (SyRB)

Vankúš na krytie systémového rizika zvyšuje odolnosť bánk voči systémovým rizikám z konkrétnych oblastí.

Vankúš pre systémovo významné inštitúcie je známy ako SyRB (z anglického Systemic risk buffer).

Žltý vankúš
Výška vankúša od roku 2022

SyRB aktuálne nie je určený.

Výška vankúša do konca roka 2021

SyRB sa na Slovensku určoval najmä ako doplnok vankúša pre systémovo významné inštitúcie (O-SII). Vankúš platil v rôznych výškach a len pre niektoré banky:

Legislatíva

Právny rámec pre kapitálové vankúše sa určuje § 33a až § 33j zákona o bankách. NBS rozhodnutiami určuje mieru SyRB aspoň raz za dva roky.

Ďalšie informácie je možné nájsť v legislatíve finančnej stability.

Biele karty so symbolom paragrafu