en en

Dotazník o vývoji ponuky a dopytu na trhu úverov (BLS)

Úverové štandardy, očakávania a faktory, ktoré vplývajú na ponuku úverov a dopyt po úveroch

Dotazník o vývoji ponuky a dopytu na trhu úverov je známy ako BLS (z anglického Bank Lending Survey)

(Niektoré dokumenty sú dostupné len v anglickom jazyku)

Ruka s perom vypĺňajúca formulár

Vyhodnotenie dotazníka v agregovanej podobe vychádza z odpovedí jednotlivých bánk a pobočiek zahraničných bánk a nevyjadruje názory NBS.