en en

Komuniké z 23. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (19. decembra 2017) sa uskutočnilo 23. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, december 2017. Súčasťou mesačného bulletinu sú aj Správa o medzinárodnej ekonomike a Správa o ekonomike SR.

BR NBS vzala na vedomie Strednodobú predikciu P4Q-2017 a schválila Stanovisko Bankovej rady NBS k Strednodobej predikcii P4Q-2017.

BR NBS schválila zrušenie odporúčania Národnej banky Slovenska č. 1/2014 zo 7. októbra 2014 v oblasti politiky obozretnosti na makroúrovni k rizikám spojeným s vývojom na trhu retailových úverov v znení dodatku č. 1 z 31. januára 2017.

Národná banka Slovenska zhodnotila, že odporúčanie č. 1/2014 v znení dodatku č. 1 nie je viac

potrebným vzhľadom na jeho prevzatie do príslušných ustanovení opatrenia NBS č. 10/2017 zo 14. novembra 2017, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení

schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver, ktoré nadobudne účinnosť dňa 1. januára

2018. Zrušenie odporúčania nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2018.

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.