en en

Komuniké zo 17. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (26. 9. 2017) sa uskutočnilo 17. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, september 2017, ktorého súčasťou je Správa o medzinárodnej ekonomike a Správa o ekonomike SR, ktoré sú zverejnené v elektronickej forme ako samostatné publikácie.

BR NBS vzala na vedomie Strednodobú predikciu P3Q-2017 a schválila Stanovisko Bankovej rady NBS k Strednodobej predikcii P3Q-2017, ktoré boli prezentované na tlačovej konferencii.

BR NBS schválila rozhodnutie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/2012 o pravidlách platobného systému SIPS. Rozhodnutie ustanovuje nové prevádzkové postupy a činnosti, ktoré vyplynuli zo zmeny architektúry platobného systému SIPS.

BR NBS schválila Správu o stave a vývoji finančného trhu za prvý polrok 2017.

BR NBS zobrala na vedomie výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur s tematikou nenásilného spontánneho odporu občanov proti vstupu vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968 a neschválila žiadny výtvarný návrh na realizáciu. Zohľadnila tým viaceré názory členov komisie na nedostatočnú výtvarnú úroveň predložených návrhov. Nebol daný žiadny návrh na udelenie prvej a ani druhej ceny v súťaži.

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.