en en

PTK - IS FINU/HRO - ukončené

dodanie funkčného a technického upgrade systému pre finančné účtovníctvo, hospodárenie a rozpočet

Účel PTK

Národná banka Slovenska plánuje verejné obstarávanie zákazky, ako verejnú súťaž nadlimitnej zákazky, na dodanie upgrade systému pre finančné účtovníctvo, hospodárenie a rozpočet (IS FINU/HRO).

Účelom PTK je predstavenie nového projektu z technologickej a funkčnej roviny a získanie odpovedí na otázky uvedené v prílohe č. 2 tejto výzvy (ďalej len „otázky“).

Národná banka Slovenska realizuje PTK za účelom získania informácií týkajúcich sa najmä optimalizácie technických požiadaviek predmetu zákazky, doby realizácie predmetu zákazky a stanovenia aktuálnej predpokladanej hodnoty zákazky.

Spôsob komunikácie

Písomná komunikácia prostredníctvom elektronickej pošty – julius.mikula@nbs.sk

Priebeh PTK

Účastníci PTK zašlú svoje odpovede na otázky do 18.08.2023, 12:00 hod.

Otázky na vás sa nachádzajú v samostatnej prílohe výzvy.

Od účastníkov v PTK očakávame písomné odpovede na otázky.

PTK je ukončené

PTK je ukončené a odpovede zverejnené.

Ďakujeme za Vašu účasť.

Výzva_FINU2_PTK_.docx

88.31 kB

Príloha č. 1_Opis predmetu zákazky.docx

7.5 MB

Príloha č. 2_Otázky v rámci PTK.docx

53.16 kB

00 FINU2_Zverejnenie odpovedi z PTK (2).docx

200.38 kB