en en

Makroprudenciálny komentár - december 2023

Finančný cyklus je vo fáze ochladenia

Proticyklický kapitálový vankúš ostáva na 1,5 %

Vianočná dekorácia

Rast úverov sa stabilizoval na nižšej úrovni

Vyššie úroky stlmili dopyt po nehnuteľnostiach

Banky sú stabilné

Rast úverov sa stabilizoval

Produkcia nových hypoték sa stabilizovala na dvojtretinových úrovniach oproti roku 2021. Za spomalením oproti roku 2021 nie je sprísňovanie štandardov zo strany bánk, ale pokles dopytu po úveroch. V prostredí zvyšujúcich sa cien sa zároveň zrýchlil rast spotrebiteľských úverov.

Náznaky stabilizácie možno vidieť aj pri úveroch podnikom.

Vyššie úroky stlmili dopyt po nehnuteľnostiach

Aktivita na trhu s bývaním sa oproti minuloročnému letu významne spomalila. Pokles cien nehnuteľností v posledných mesiacoch však už nie je tak dynamický ako na prelome rokov. Zvýšené úrokové sadzby zmiernili motivácie domácností ku kúpe vlastnej nehnuteľnosti. Po dvoch rokoch výrazných prepadov sa pokles dostupnosti bývania zastavil, stále však ostáva na zhoršenej úrovni.

Banky sú stabilné

Bankám sa darí tvoriť zisk a kapitálovo ostávajú silné. Vďaka rastu čistých úrokových príjmov banky zvýšili svoj čistý zisk oproti minulému roku o polovicu. Aj naďalej však z pohľadu návratnosti kapitálu zaostávajú za mediánom európskych bánk. Dôvodom je pomalší prenos vyšších úrokov do úverov domácnostiam. Ich kapitálová primeranosť sa v treťom štvrťroku 2023 ešte zvýšila a presiahla hodnotu 20 %.

Proticyklický kapitálový vankúš netreba meniť

Vo fáze ochladenia sa riziká spojené s finančným cyklom nekumulujú v nadmernej miere. Zároveň nie sú dôvody kapitálový vankúš znížiť, keďže riziká v portfóliách bánk z minulých rokov ostávajú prítomné. V súčasnosti sa podiel zlyhaných úverov ani tvorba opravných položiek zásadnejšie nelíšia od ich bežných úrovní.

Ďalej sa dozviete
  • Objem vkladov domácností sa zásadnejšie nemenil (str. 2)
  • Čo je nové vo svete makroprudenciálnej politiky (str. 6)