en en

Makroprudenciálny komentár - jún 2023

Finančný cyklus sa zmiernil

Žiadne nové rozhodnutie o zmene proticyklického kapitálového vankúša. Platí rozhodnutie z júla 2022 zvyšujúce vankúš od 1. augusta 2023 na úroveň 1,5 %.

Horské štíty pri západe slnka

Výrazné ochladenie
na trhu nehnuteľností

Spomalil aj
trh úverov

Banky ostávajú
kapitálovo silné

Ochladenie je najvýraznejšie na trhu nehnuteľností

Ceny nehnuteľností klesajú už siedmy mesiac po sebe. Pokles cien vidieť vo všetkých krajoch a pri všetkých veľkostiach bytov. Zastavil sa aj prílev novopostavených bytov do ponuky a výrazne sa znížil počet predaných novostavieb. Dôvodom je slabnúci dopyt. Ten schladili rastúce úrokové sadzby a očakávania možného ďalšieho poklesu cien. Časy, keď sa väčšina inzerovaných nehnuteľností predala počas krátkeho obdobia, sú už minulosťou. Pozícia kupujúcich sa tak zlepšila.

Spomalil aj trh úverov

Spomalenie rastu je osobitne citeľné pri hypotékach. Zvyšujúce sa úrokové sadzby, rastúce náklady, očakávania spojené s cenami nehnuteľností a zvýšená neistota zmiernili motiváciu domácností k zadlžovaniu sa. Úrokové sadzby pri nových hypotékach však už rastú pomalšie ako v minulom roku a aj tempo poklesu nových hypoték sa výrazne spomalilo. Rastúce ceny vstupov a neistota komplikujú situáciu aj v sektore podnikov, kde úvery tiež spomaľujú. Vzhľadom na rastúce náklady však pretrváva ich potreba krátkodobého financovania sa.

Banky ostávajú kapitálovo dostatočne silné

Výška kapitálu sa nachádza bezpečne nad požadovanými regulačnými limitmi. Vďaka udržaniu si časti ziskov z minulého roka banky disponujú aj dostatočným dobrovoľným kapitálovým vankúšom, ktorý im tiež umožňuje financovať ekonomiku a pokryť potenciálne riziká. Súčasná schopnosť bánk tvoriť zisk vytvára predpoklady pre udržanie ich solventnosti.

Proticyklický kapitálový vankúš nie je potrebné meniť

Tempo rastu úverov domácnostiam sa zmiernilo. Vzhľadom na ochladenie finančného cyklu sa riziká kumulujú pomalšie ako v predchádzajúcom období. Vzrástol však podiel hypoték s rizikovejšími parametrami (vysoký DSTI pri splatnosti 30 rokov). Navyše od augusta 2023 sa na základe minuloročného rozhodnutia NBS zvyšuje výška proticyklického kapitálového vankúša na 1,5 %. V tomto prostredí nie je potrebné pristúpiť k ďalšej zmene vankúša.

Ďalej sa dozviete
  • Vklady domácností nerastú (str. 2)
  • Čo je nové vo svete makroprudenciálnej politiky (str. 6)