en en

Makroprudenciálny komentár - marec 2023

Štylizovaný biely stĺpcový graf na modrom pozadí so šedou šípkou smerujúcou strmo dole

Finančný cyklus sa otáča

Proticyklický kapitálový vankúš sa nemení

Úverový trh spomalil

Ceny nehnuteľností zaznamenali pokles

Zmena cyklu nutne neznamená, že riziko je nižšie


Úverový trh spomalil

Rast úrokových sadzieb, pretrvávajúca neistota a zvyšujúce sa ceny a životné náklady zmierňujú dopyt domácností po úveroch. Osobitne spomalili úvery na bývanie. Úvery podnikom naďalej rastú. Podniky totiž potrebujú v dôsledku rastúcich nákladov viac financovať svoju bežnú prevádzku. Znížil sa však ich dopyt po dlhodobých investičných úveroch.

Ceny nehnuteľností zaznamenali pokles

Priemerná cena nehnuteľností na inzertných portáloch začala od jesene postupne klesať. Dotklo sa to cien bytov všetkých veľkostí a vo väčšine krajov. Kupujúci už nie sú pod tlakom rýchleho rozhodovania. Časť domácností dokonca cielene odkladá rozhodnutie o kúpe nehnuteľnosti. Výsledkom je narastajúci počet bytov v ponuke, z ktorej si kupujúci môžu vyberať. Navyše okrem inzercie starších bytov už vidieť stagnáciu aj na trhu novostavieb.

Zmena cyklu nutne neznamená, že riziko je nižšie

Pomalší rast úverov naznačuje, že riziká spojené s finančným cyklom by mali do bilancie bánk pribúdať pomalšie. Ukazuje sa však, že časť úverov má, naopak, rizikovejšie parametre. Pribúdajú úvery so splátkou na hrane regulatórneho limitu a s krátkou fixáciou, čo v prostredí rastúcich úrokových sadzieb vystavuje týchto klientov vyššiemu riziku. Za pozornosť stojí, že slovenské banky ako jedny z mála v Európe pri hypotékach zatiaľ nesprísňovali úverové štandardy.

Proticyklický kapitálový vankúš netreba meniť

Úroveň kapitálu v bankách je dostatočná, dokonca vyššia, ako pred pandémiou. Banky sú zároveň schopné aj v časoch zvýšenej neistoty tvoriť zisk. Ak by aj prišli straty, banky by ich vďaka svojej kapitálovej sile mali zvládnuť a zároveň udržať financovanie ekonomiky.

Ďalej sa dozviete
  • Štruktúra vkladov v bankách sa zmenila (str. 4)
  • Potrebujú slovenské banky kapitálový vankúš na krytie systémového rizika? (str. 4)