en en

Makroprudenciálny komentár - september 2023

Finančný cyklus sa ochladil

Proticyklický kapitálový vankúš ostáva na 1,5 %

Zeleň popri vidueckej ceste

Pokračoval pomalší rast úverov

Ceny nehnuteľností poklesli

Banky sú ziskové a kapitálovo silné

Úvery naďalej rástli pomalším tempom

Pomalší rast zaznamenávajú úvery domácnostiam, ako aj podnikom. Produkcia hypoték je stabilná, oproti predchádzajúcim trom rokom však klesla o tretinu. Rizikovosť nových úverov ostáva zvýšená, ale na stabilizovanej úrovni. Dôvodom nižšieho rastu úverov je znížený dopyt, keď sa v dôsledku rastúcich úrokov a nákladov na živobytie a spotrebu znížila ochota domácností k zadlžovaniu sa. Úrokové sadzby už v posledných mesiacoch výraznejšie nerástli.

Ceny nehnuteľností poklesli

Ceny nehnuteľností sú dnes v priemere o 10 % nižšie ako na jeseň minulého roka. Ceny domov a bytov poklesli už tretí štvrťrok po sebe. Pokles je plošný u domov aj bytov všetkých veľkostí a vo väčšine krajov. Dôvodom je oslabený dopyt, keď sa ľudia pri zvýšených nákladoch na financovanie a klesajúcich cenách nehnuteľností neponáhľajú s rozhodnutím o kúpe bývania. Dostupnosť bývania sa vplyvom rastúcich miezd a klesajúcich cien postupne zlepšovala.

Banky sú ziskové a kapitálovo dostatočne silné

Bankám sa z pohľadu zisku darí. Napriek spomalenému rastu úverov rastúce úrokové sadzby zvýšili ich úrokové príjmy a zlepšili hospodárenie bánk. Z pohľadu návratnosti kapitálu ostávajú však slovenské banky v Európe medzi menej ziskovými bankami. Kapitálovo sú však dostatočne stabilné a silné, pričom nemajú problém s plnením kapitálových a likviditných požiadaviek.

Proticyklický kapitálový vankúš nie je potrebné meniť

Ochladenie finančného cyklu nie je dôvodom pre zmenu proticyklického kapitálového vankúša. V súčasnosti riziká spojené s finančným cyklom pribúdajú oveľa pomalšie, ako tomu bolo v predchádzajúcich dvoch rokoch. Aktuálne tak nie je potreba zmeny proticyklického kapitálového vankúša.

Ďalej sa dozviete
  • Domácnosti pocítia refixácie úrokových sadzieb, ale zvládnu ich (str. 2)
  • Čo je nové vo svete makroprudenciálnej politiky (str. 6)