en en

Správa o finančnej stabilite - máj 2022

Ruka kresliaca diagram

Finančná stabilita zostáva vysoká, ale pribudli nové riziká

Zvárač pri práci

Podniky aj domácnosti sú vystavené zvýšenému riziku

Euromince

NBS čiastočne upraví podmienky pre úvery zasahujúce do dôchodku


Finančná stabilita zostáva vysoká, ale pribudli nové riziká

Po dvoch rokoch koronakrízy čelíme novým globálnym výzvam. Dodávky tovarov sú narušené a ceny energií rýchlo rastú, čo ešte zvýrazňuje vojna na Ukrajine. Negatívnym vplyvom na finančnú stabilitu je aj inflácia, najmä ak by trvala dlhšie obdobie.

Časti podnikov hrozia finančné ťažkosti

Podniky zvládli koronakrízu pomerne dobre, ale ešte nie sú v plnej kondícii. O to zraniteľnejšie sú voči novým šokom. Zvlášť niektorým podnikom môžu hroziť finančné ťažkosti. Do troch rokov by sa do problémov mohlo dostať približne 17 % podnikových úverov.

Domácnosti sa javia ako odolnejšie, ale tiež môžu čeliť rizikám

Hypotéky by nemali čeliť výraznejším stratám. Riziko nesplácania sa však týka spotrebiteľských úverov, kde už v súčasnosti vidíme nárast miery zlyhania.

Dôležité slovo bude mať inflácia. Domácnosti by mali sledovať svoje financie, a v prípade potreby včas upraviť výdavky.

Narástol záujem domácností o investovanie

Dôchodkové sporenie aj investičné fondy zaznamenali rekordné prírastky. Aj k tomuto trendu prispela postupne rastúca inflácia. Čoraz obľúbenejšie boli akciové investície, najmä u mladších klientov.

Ceny nehnuteľností pokračujú v rýchlom raste

Rast cien predbieha rast príjmov domácností. Dostupnosť bývania je síce stále relatívne dobrá, ale rýchlo sa zhoršuje. Ak budú úrokové sadzby naďalej rásť, dostupnosť bývania sa ešte viac zníži. Možno preto očakávať tlak na spomalenie rastu cien.

NBS čiastočne upraví podmienky pre úvery zasahujúce do dôchodku

Napriek neistote sa rast hypoték ešte zrýchlil. Obnovil sa dokonca aj rast spotrebiteľských úverov. To ale prináša nové riziká, na ktoré NBS musí reagovať. Podmienky pre poskytovanie úverov sú vo všeobecnosti nastavené dobre. Výnimkou je posúvanie splácania hypoték do dôchodkového veku. Jedným z dôvodov je aj opakované navyšovanie úverov. NBS preto navrhuje čiastočne upraviť ukazovateľ celkovej zadlženosti k príjmu (tzv. DTI), ale len pre úvery zasahujúce do dôchodku. V súčasnosti nebude mať takmer žiadny vplyv na trh, ale predíde tomu, aby sa hypotéky v budúcnosti posúvali ešte ďalej do dôchodku.

NBS podporí transformáciu na zelenú ekonomiku

Navrhuje sa uvoľnenie podmienok poskytovania úverov, ktoré sú určené na obnovu rodinných domov. Tým sa podporí financovanie v projekte z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.

Banky aj poisťovne zostávajú ziskové, kapitálovo silné a odolné aj voči nepriaznivému (stresovému) scenáru

Vývoj v ziskovosti bánk aj poisťovní zostáva pozitívny. Aj solventnosť oboch sektorov vzrástla. Odolnosť finančného sektora potvrdilo aj stresové testovanie. Finančný cyklus je však vo fáze silnej expanzie, preto NBS zváži zvýšenie proticyklického kapitálového vankúša.