en en

Správa o finančnej stabilite - november 2023

Trh úverov sa po poklese stabilizoval

 • Produkcia hypoték aj úverov podnikom sa v priebehu roka 2023 stabilizovala
 • Za spomalením je pokles dopytu, nie sprísnenie zo strany bánk
 • Spotrebiteľské úvery rástli spolu s infláciou

A stone man with an unclear background
Sasnežené stromy zaliate slnečným svetlom

Domácnosti aj podniky dokážu splácať ÚVERY aj pri vyšších sadzbách

 • Samotný nárast splátok by nemal viesť k zvýšeniu nesplácania
 • Riziko by mohlo vzrásť v prípade poklesu ekonomiky
 • Zraniteľný je najmä segment komerčných nehnuteľností

Bankový sektor zostáva odolný

 • Dostatočná miera kapitálu aj likvidity potvrdzuje odolnosť bánk
 • K stabilite sektora prispel aj rast ziskovosti
 • Úrokové marže sa vrátili na udržateľnú úroveň

Uzol z lán

Zoznam rizík pre finančnú stabilitu sa nemení, mení sa však ich charakter

Riziká spojené s infláciou sa postupne utlmujú. Dôležitým faktorom ostávajú zvýšené úrokové sadzby. Tie sú zatiaľ pre návrat k inflačnému cieľu nevyhnutné. Rizikom preto už nie je samotný rast sadzieb, ale neistota, ako dlho zostanú zvýšené. Zintenzívňuje sa tiež riziko nepriaznivého ekonomického vývoja.

Väčšina dlžníkov napriek vyšším splátkam zvláda splácať svoje úvery

Napriek pomerne prudkému nárastu úrokových sadzieb by väčšina domácností aj podnikov mala pokračovať v splácaní svojich úverov bez výraznejších problémov. Podiel zlyhaných úverov zatiaľ zostáva nízky. Vplyvu nárastu splátok na domácnosti splácajúce hypotéku sa venoval aj samostatný analytický komentár. Dosah nárastu úrokových sadzieb na podniky je miernejší.

Kľúčovým faktorom schopnosti splácať v budúcnosti bude ekonomický vývoj a vývoj na trhu práce.

Najväčšiemu riziku čelí sektor komerčných nehnuteľností

Tento sektor je v porovnaní s inými viac zadlžený a nárast sadzieb preto pocíti výraznejšie. Vďaka relatívne vysokým maržiam by však ani v tomto sektore nemalo samotné zvýšenie úrokových nákladov viesť k výraznejšiemu nárastu nesplácaných úverov. Rizikom je však kombinácia nárastu sadzieb a nepriaznivého vývoja tržieb.

Vyššie úrokové sadzby spomaľujú tok hypoték aj úverov podnikom

V priebehu roka 2023 sa však oba trhy stabilizovali, hoci na nižších úrovniach. Nižší dopyt po hypotékach sa premietol aj do poklesu cien nehnuteľností. Ten z pohľadu finančnej stability nepredstavuje negatívny jav, ide skôr o prirodzenú korekciu cien.  

Bankový sektor zostáva odolný s dostatočnou výškou voľného kapitálu

Kapitálová primeranosť ďalej stúpala a likvidita je stabilizovaná. Úrokové marže sa vrátili na udržateľnú úroveň a ziskovosť sektora sa zvýšila. Bankám v roku 2023 výrazne vzrástli úrokové príjmy, a to najmä zo sektora podnikov. V ďalších rokoch však budú rásť úrokové príjmy pomalšie.

Správa otvára viacero aktuálnych tém

Samostatné boxy sa venujú vplyvu kryptoaktív a digitálneho eura na finančnú stabilitu.

Podrobnejšie analýzy prinášajú aj ďalšie boxy:

 • porovnanie ziskovosti slovenských bánk so zahraničím
 • vývoj úrokových sadzieb na termínovaných vkladoch domácností
 • vplyv nárastu úrokových sadzieb na banky
 • zmeny účtovníctva v poisťovniach