Emisný plán pamätných a zberateľských euromincí

Por. č.

Pamätná/zberateľská eurominca - námet

Predpokladaný
termín emisie

1

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur

Janko Kráľ - 200. výročie narodenia

marec

2022

2

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur

Ľudmila Podjavorinská - 150. výročie narodenia

apríl

2022

3

Zberateľská eurominca z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – kamzík vrchovský tatranský

jún

2022

4

Pamätná eurominca v nominálnej hodnote 2 eurá

Erasmus program - 35. výročie

1. júl

2022

5

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 20 eur

Chránená krajinná oblasť Kysuce

september

2022

6

Zberateľská eurominca z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – rys ostrovid

september

2022

7

Pamätná eurominca v nominálnej hodnote 2 eurá

Zostrojenie prvého parného stroja na odčerpanie vôd z baní v kontinentálnej Európe – 300. výročie

október

2022

8

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur

Povýšenie Skalice na slobodné kráľovské mesto - 650. výročie

október

2022

9

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur

Začiatok osídľovania Kovačice Slovákmi - 220. výročie

november

2022

10

Zlatá zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 100 eur

Bratislavské korunovácie - 450. výročie korunovácie Rudolfa

november

2022

Možnosť vydať maximálne dve zberateľské euromince z obyčajných kovov v nominálnej hodnote
5 eur k významným úspechom slovenských športovcov na medzinárodnej úrovni.

Zberateľské euromince z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou „Fauna a flóra na Slovensku" budú razené z mosadze MS63 s priemerom 34 mm a hmotnosťou 19,1 g.

Emisný plán na rok 2022 je aktualizovaný ku dňu 24. 6. 2021. Na základe rozhodnutia Bankovej rady NBS bola z emisného plánu vyradená strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur s tematikou „Razba jednokorunovej mince – 100. výročie“.

Emisné plány na nasledujúce roky:

Emisné plány - archív:

Archív 2009 - 2021