en en

Naša štatistika

Sprievodca štatistikou eurozóny

Tento sprievodca poskytuje širokej laickej verejnosti stručné vysvetlenia štatistických pojmov v praktickom formáte, za vybraný typ štatistiky.

Spracované témy

 • 4Q 2021: Rast úverov domácnostiam sa naďalej rovnomerne zrýchľuje
 • 2Q 2021: Miera úspor domácností počas pandémie COVID-19
 • 1Q 2021: Krátkodobá eurová sadzba €STR je eurová jednodňová úroková sadzba peňažného trhu
 • 4Q 2020: Finančný majetok domácností v eurozóne
 • 1Q 2020: Úvery na bývanie: Miery rastu úverov na kúpu nehnuteľností na bývanie v eurozóne stabilne rastú
 • 3Q 2019: Platobné metódy: Kartové platby v eurozóne sa za posledné desaťročie zdvojnásobili
 • 2Q 2019: Kryptoaktíva: vývoj a perspektívy
 • 4Q 2018: Odlišný vývoj trhovej hodnoty kótovaných akcií v jednotlivých krajinách eurozóny
 • 2Q 2018: Rozdiely v pomere zadlženosti podnikov v eurozóne
 • 4Q 2017: Investičné fondy v eurozóne
 • 2Q 2017: Pozitívny trend bankových úverov podnikom v eurozóne pokračuje
 • 4Q 2016: Saldo bežného účtu eurozóny
 • 1Q 2016: Úrokové sadzby bankových úverov v eurozóne
 • 4Q 2015: Emisia dlhových cenných papierov rezidentov eurozóny
 • Sekcia pre banky

  Táto sekcia poskytuje všetkým bankám v EÚ jednoduchý prístup ku hlavným štatistikám eurozóny a národným štatistikám. Sekcia pre banky vznikla v spolupráci s Európskou bankovou federáciou a poskytuje údaje za bankové úrokové sadzby, súvahovú štatistiku bánk a údaje o emisiách cenných papierov.

  Naša štatistika

  Prístup k „Štatistike eurozóny“ Európskej centrálnej banky je po kliknutí na uvedené logo, prípadne cez https://www.euro-area-statistics.org/ . Táto stránka umožňuje porovnávanie a používanie eurozónových a národných štatistických údajov.