en en

Naša štatistika

Sprievodca štatistikou eurozóny

Tento sprievodca poskytuje širokej laickej verejnosti stručné vysvetlenia štatistických pojmov v praktickom formáte, za vybraný typ štatistiky.

Sekcia pre banky

Táto sekcia poskytuje všetkým bankám v EÚ jednoduchý prístup ku hlavným štatistikám eurozóny a národným štatistikám. Sekcia pre banky vznikla v spolupráci s Európskou bankovou federáciou a poskytuje údaje za bankové úrokové sadzby, súvahovú štatistiku bánk a údaje o emisiách cenných papierov.

Naša štatistika

Prístup k „Štatistike eurozóny“ Európskej centrálnej banky je po kliknutí na uvedené logo, prípadne cez https://www.euro-area-statistics.org/ . Táto stránka umožňuje porovnávanie a používanie eurozónových a národných štatistických údajov.

Spracované témy