en en

2000

Vývoj priemerných úrokových mier korunových vkladov (%)
2000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Vklady spolu 9,60 9,06 8,64 7,90 7,52 7,36 6,90 6,52 6,04 5,90 5,75 5,57
z toho
neterminované 3,79 3,85 3,77 3,84 3,71 3,63 3,56 3,34 3,26 3,29 3,24 3,08
terminované 11,51 10,75 10,13 9,27 8,83 8,59 8,06 7,62 7,02 6,83 6,69 6,55
– do 7 dní 9,74 9,24 8,52 7,86 7,31 7,20 6,56 6,16 6,34 6,42 6,07 5,95
– do 1 mesiaca 12,57 10,55 9,57 8,36 8,04 7,68 7,09 6,54 6,36 6,33 6,24 6,23
– do 3 mesiacov 14,14 12,89 11,51 10,15 9,40 8,99 8,25 7,66 7,49 7,03 6,89 6,84
– do 6 mesiacov 14,68 14,06 13,66 12,92 11,88 11,15 9,97 9,19 8,52 7,72 7,20 6,75
– do 9 mesiacov 15,19 13,77 12,59 11,34 11,48 11,69 11,02 9,65 9,91 9,81 9,48 9,00
– do 1 roka 11,81 11,69 11,34 10,78 10,52 10,40 10,06 9,71 8,07 7,66 7,60 7,44
– do 18 mesiacov 13,87 13,23 11,85 11,05 10,53 11,16 11,01 10,23 9,71 9,17 8,96 8,94
– do 2 rokov 10,74 10,83 10,83 10,61 10,51 10,57 10,29 10,09 7,00 7,01 6,99 6,92
– do 3 rokov 13,50 13,26 12,92 12,82 12,72 12,64 11,44 11,24 10,77 10,79 10,66 10,53
– do 4 rokov 12,60 12,44 12,21 11,72 11,23 11,25 10,50 10,08 9,77 9,68 9,30 9,25
– do 5 rokov 12,49 12,53 12,88 12,97 13,35 13,47 13,52 13,22 15,14 14,68 14,39 13,78
– nad 5 rokov 4,59 4,70 4,66 4,69 4,67 4,67 4,66 4,66 4,63 4,67 4,66 4,55
– krátkodobé 12,77 11,67 10,85 9,77 9,22 8,88 8,24 7,69 7,24 6,99 6,83 6,71
– strednodobé 11,38 11,25 11,20 10,97 10,84 10,91 10,58 10,36 8,03 8,03 7,95 7,81
– dlhodobé 4,59 4,70 4,66 4,69 4,67 4,67 4,66 4,66 4,63 4,67 4,66 4,55
– neterminované a krátkodobé 10,02 9,34 8,83 7,96 7,52 7,31 6,79 6,36 5,99 5,82 5,66 5,46