en en

rok 2003

Priemerné úrokové miery z úverov obchodných bánk1/ (%)
Štruktúra úverov 2003
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zo stavu úverov spolu 8,43 8,26 8,26 8,23 8,13 8,12 8,04 8,02 7,98 7,87 7,82 7,68
A) Podľa sektorov
z toho
a) podnikateľská sféra 8,63 8,44 8,44 8,42 8,22 8,24 8,17 8,18 8,10 7,98 7,91 7,69
– verejný sektor 8,58 8,28 8,34 8,35 8,09 8,09 8,08 8,07 8,06 7,90 7,83 7,68
– súkromný sektor (vrátane družstiev) 8,93 8,76 8,72 8,62 8,51 8,53 8,44 8,37 8,37 8,27 8,14 7,92
b) obyvateľstvo 7,49 7,45 7,50 7,45 7,68 7,65 7,55 7,48 7,50 7,49 7,47 7,50
B) Podľa časového hľadiska
v tom
– krátkodobé 9,03 8,49 8,55 8,51 8,28 8,33 8,22 8,27 8,13 8,01 8,01 7,76
– dlhodobé od 1 do 5 rokov 9,05 9,10 9,09 9,10 9,00 9,01 8,94 8,88 8,99 8,93 8,85 8,78
– dlhodobé nad 5 rokov 7,42 7,40 7,39 7,35 7,33 7,29 7,24 7,21 7,11 7,02 6,95 6,84
Z čerpaných úverov spolu 7,41 7,61 7,62 8,12 8,06 7,64 7,28 7,69 7,45 7,10 7,70 7,25
A) Podľa sektorov
z toho
a) podnikateľská sféra 7,29 7,51 7,47 7,95 7,90 7,46 7,04 7,52 7,20 6,80 7,48 7,02
– verejný sektor 7,29 7,80 7,68 7,64 7,83 7,80 7,56 7,69 7,61 7,00 7,23 7,68
– súkromný sektor (vrátane družstiev) 8,56 8,93 8,89 8,87 8,55 8,65 8,15 8,85 8,14 8,10 8,28 7,87
b) obyvateľstvo 9,29 9,39 9,64 10,36 9,99 9,52 9,42 9,73 10,25 9,81 9,88 9,63
B) Podľa časového hľadiska
v tom
– krátkodobé 7,27 7,53 7,46 8,05 8,00 7,53 7,15 7,62 7,36 6,93 7,63 7,15
– dlhodobé od 1 do 5 rokov 9,43 8,97 9,03 8,97 8,99 9,15 8,92 9,04 8,87 9,04 8,61 8,58
– dlhodobé nad 5 rokov 7,06 6,98 7,24 7,33 7,08 6,88 7,15 7,12 7,06 6,95 6,91 6,96