en en

Kurzový lístok NBS

Národná banka Slovenska začala zverejňovať denný kurzový lístok od roku 1993 so vznikom samostatnej meny – slovenskej koruny. Prvý denný kurzový lístok zverejnila ku dňu 4. januára 1993.

Pri vydávaní kurzového lístka používala NBS systém priamej kotácie, tzn. koľko jednotiek domácej meny predstavovala stanovená jednotka cudzej meny, napr. výmenný kurz USD/SKK vyjadroval, koľko slovenských korún predstavoval jeden americký dolár alebo koľko slovenských korún predstavovalo 100 maďarských forintov.

V januári 1996, začala NBS publikovať kurzový lístok vybraných cudzích mien s mesačnou periodicitou a v decembri 1998 aj trojmesačné a šesťmesačné forwardové kurzy slovenskej koruny voči nemeckej marke (neskôr euro) a americkému doláru.

2. októbra 1998 bolo zrušené fluktuačné pásmo a tiež naviazanie kurzu slovenskej koruny na menový kôš. Zavedený bol voľne plávajúci kurz koruny, ktorý sa určoval na základe ponuky a dopytu po slovenskej korune na medzibankovom devízovom trhu.

Od 1. januára 1999 sa stalo referenčnou menou voči slovenskej korune euro

Posledný denný kurzový lístok slovenskej koruny bol publikovaný s platnosťou na 31.12.2008.