en en

1994

MEDZINÁRODNÁ INVESTIČNÁ POZÍCIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

(v mil. SKK)

KÓDPOLOŽKA1994
8995Čistá pozícia71569
8995 AAktíva263352
4505Priame investície v zahraničí5205
4510Majetkový kapitál + reinvestovaný zisk4436
4530Ostatný kapitál769
4602Portfóliové investície13417
4610Majetkové cenné papiere13267
4619Dlžobné cenné papiere150
4703Ostatné investície176176
4706Obchodné úvery38503
4714Pôžičky90879
4730Hotovosť a vklady37117
4736Ostatné aktíva9677
4800Rezervné aktíva68554
8995 BPasíva191782
4555Priame investície vo vykazujúcej ekonomike28058
4560Majetkový kapitál + reinvestovaný zisk24332
4580Ostatný kapitál3726
4652Portfóliové investície18219
4660Majetkové cenné papiere1738
4669Dlžobné cenné papiere16481
4753Ostatné investície145505
4756Obchodné úvery47605
4764Pôžičky91442
4780Hotovosť a vklady4138
4786Ostatné pasíva2321
 Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS