en en

Implementácia nového manuálu platobnej bilancie (BPM6)

Aktualizované štandardy štatistiky platobnej bilancie

Medzinárodný menový fond (MMF) od roku 1948 vyvíja a pripravuje všeobecné manuály pre zostavovanie štatistiky platobnej bilancie (Balance of Payments Manuals, BPM). V roku 2009 MMF zverejnil šieste vydanie Manuálu platobnej bilancie a investičnej pozície voči zahraničiu (BPM6), ktoré aktualizuje piate vydanie (BPM5), ktoré bolo zverejnené v roku 1993.

Manuál bol revidovaný zároveň so zavedením systému národných účtov 2008 (2008 SNA) a Európskeho systému národných účtov 2010 (ESA 2010), aby bol zaistený súlad medzi externou a domácou makroekonomickou štatistikou. Informácie o hlavných metodických zmenách sú k dispozícii v prílohe č. 8 manuálu BPM6 a na stránke NBS (FAQ)

Zavedenie nového manuálu v krajinách EÚ v roku 2014 koordinuje ECB a Eurostat.

Dostupnosť a revízia údajov

Údaje podľa šiesteho vydania manuálu platobnej bilancie BMP6  sú dostupné na stránke NBS (platobná bilanciamedzinárodná investičná pozícia) vrátane spätných časových radov od roku 2009.

Údaje platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície v starej metodike BPM5 budú naďalej zverejňované, avšak iba do referenčného obdobia december 2014 a nebudú už aktualizované za spätné obdobia. Po tomto období budú už zostavované a publikované údaje iba v novej metodike BPM6.

Zároveň s publikovaním údajov platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície v metodike BPM6 bola vykonaná revízia údajov platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície aj v novej a starej metodike (od roku 2008 vrátane). Revízia údajov okrem aktualizácie údajov zohľadňuje aj metodickú zmenu v oblasti zahraničného obchodu (transakcie nerezidentov registrovaných v Slovenskej republike iba pre účely DPH) a v oblasti vykazovania emisie eurobankoviek.