en en

1995

MEDZINÁRODNÁ INVESTIČNÁ POZÍCIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

(v mil. SKK)

KÓDPOLOŽKA1995
8995Čistá pozícia83964
8995 AAktíva300291
4505Priame investície v zahraničí4096
4510Majetkový kapitál + reinvestovaný zisk3285
4530Ostatný kapitál811
4602Portfóliové investície7645
4610Majetkové cenné papiere6917
4619Dlžobné cenné papiere728
4703Ostatné investície174339
4706Obchodné úvery36553
4714Pôžičky86919
4730Hotovosť a vklady45436
4736Ostatné aktíva5431
4800Rezervné aktíva114211
8995 BPasíva216327
4555Priame investície vo vykazujúcej ekonomike38354
4560Majetkový kapitál + reinvestovaný zisk34345
4580Ostatný kapitál4009
4652Portfóliové investície17977
4660Majetkové cenné papiere1282
4669Dlžobné cenné papiere16695
4753Ostatné investície159996
4756Obchodné úvery46774
4764Pôžičky103847
4780Hotovosť a vklady8531
4786Ostatné pasíva843
 Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS