en en

1996

MEDZINÁRODNÁ INVESTIČNÁ POZÍCIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

(v mil. SKK)

KÓDPOLOŽKA1996
8995Čistá pozícia17312
8995 AAktíva328875
4505Priame investície v zahraničí5832
4510Majetkový kapitál + reinvestovaný zisk5048
4530Ostatný kapitál784
4602Portfóliové investície8984
4610Majetkové cenné papiere5449
4619Dlžobné cenné papiere3535
4703Ostatné investície189719
4706Obchodné úvery39729
4714Pôžičky86070
4730Hotovosť a vklady59620
4736Ostatné aktíva4300
4800Rezervné aktíva124340
8995 BPasíva311563
4555Priame investície vo vykazujúcej ekonomike65243
4560Majetkový kapitál + reinvestovaný zisk50790
4580Ostatný kapitál14453
4652Portfóliové investície17941
4660Majetkové cenné papiere1979
4669Dlžobné cenné papiere15962
4753Ostatné investície228379
4756Obchodné úvery53498
4764Pôžičky134290
4780Hotovosť a vklady23170
4786Ostatné pasíva17421
 Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS