en en

1997

MEDZINÁRODNÁ INVESTIČNÁ POZÍCIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

(v mil. SKK)

KÓDPOLOŽKA1997
8995Čistá pozícia-41764
8995 AAktíva370354
4505Priame investície v zahraničí8136
4510Majetkový kapitál + reinvestovaný zisk7384
4530Ostatný kapitál752
4602Portfóliové investície11479
4610Majetkové cenné papiere2467
4619Dlžobné cenné papiere9012
4703Ostatné investície224739
4706Obchodné úvery40305
4714Pôžičky89634
4730Hotovosť a vklady90027
4736Ostatné aktíva4773
4800Rezervné aktíva126000
8995 BPasíva412118
4555Priame investície vo vykazujúcej ekonomike72445
4560Majetkový kapitál + reinvestovaný zisk57390
4580Ostatný kapitál15055
4652Portfóliové investície20700
4660Majetkové cenné papiere5449
4669Dlžobné cenné papiere15251
4753Ostatné investície318973
4756Obchodné úvery63712
4764Pôžičky182913
4780Hotovosť a vklady47617
4786Ostatné pasíva24731
 Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS