en en

1998

Medzinárodná investičná pozícia Slovenskej republiky za rok 1998

(v mil. SKK)

KÓDPOLOŽKA1998
8995Čistá pozícia-160 927
8995 AAktíva381 151
4505Priame investície v zahraničí15 069
4510Majetkový kapitál + reinvestovaný zisk13 989
4530Ostatný kapitál1 080
4602Portfóliové investície14 999
4610Majetkové cenné papiere1 293
4619Dlžobné cenné papiere13 706
4703Ostatné investície231 334
4706Obchodné úvery41 791
4714Pôžičky97 802
4730Hotovosť a vklady85 139
4736Ostatné aktíva6 603
4800Rezervné aktíva119 748
8995 BPasíva542 078
4555Priame investície vo vykazujúcej ekonomike107 773
4560Majetkový kapitál + reinvestovaný zisk78 568
4580Ostatný kapitál29 205
4652Portfóliové investície57 186
4660Majetkové cenné papiere3 771
4669Dlžobné cenné papiere53 415
4753Ostatné investície377 118
4756Obchodné úvery68 852
4764Pôžičky241 597
4780Hotovosť a vklady46 289
4786Ostatné pasíva20 381
 Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS