en en

1999

Medzinárodná investičná pozícia Slovenskej republiky za rok 1999

(v mil. SKK)

KÓDPOLOŽKA1999
8995Čistá pozícia-193 738
8995 AAktíva365 859
4505Priame investície v zahraničí14 622
4510Majetkový kapitál + reinvestovaný zisk12 801
4530Ostatný kapitál1 821
4602Portfóliové investície6 169
4610Majetkové cenné papiere1 195
4619Dlžobné cenné papiere4 974
4703Ostatné investície186 787
4706Obchodné úvery47 711
4714Pôžičky88 437
4730Hotovosť a vklady48 865
4736Ostatné aktíva1 774
4800Rezervné aktíva158 281
8995 BPasíva559 597
4555Priame investície vo vykazujúcej ekonomike136 419
4560Majetkový kapitál + reinvestovaný zisk96 039
4580Ostatný kapitál40 380
4652Portfóliové investície86 173
4660Majetkové cenné papiere14 425
4669Dlžobné cenné papiere71 748
4753Ostatné investície337 005
4756Obchodné úvery74 917
4764Pôžičky240 028
4780Hotovosť a vklady11 686
4786Ostatné pasíva10 375
 Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS