en en

2000

Medzinárodná investičná pozícia Slovenskej republiky za rok 2000

(v mil. SKK)

KÓDPOLOŽKA2000
8995Čistá pozícia-223 449
8995 AAktíva477 513
4505Priame investície v zahraničí17 671
4510Majetkový kapitál + reinvestovaný zisk15 114
4530Ostatný kapitál2 557
4602Portfóliové investície15 921
4610Majetkové cenné papiere693
4619Dlžobné cenné papiere15 229
4703Ostatné investície236 169
4706Obchodné úvery54 201
4714Pôžičky88 251
4730Hotovosť a vklady87 627
4736Ostatné aktíva6 090
4800Rezervné aktíva207 752
8995 BPasíva700 962
4555Priame investície vo vykazujúcej ekonomike225 659
4560Majetkový kapitál + reinvestovaný zisk177 141
4580Ostatný kapitál48 518
4652Portfóliové investície127 609
4660Majetkové cenné papiere13 644
4669Dlžobné cenné papiere113 964
4753Ostatné investície347 695
4756Obchodné úvery76 535
4764Pôžičky244 437
4780Hotovosť a vklady15 714
4786Ostatné pasíva11 009
 Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS