en en

2006

Medzinárodná investičná pozícia Slovenskej republiky za rok 2006

(v mil. SKK)

KódPoložka2006
Q1 Q2 Q3 Q4
8 995 Čistá pozícia -743 422 -795 410 -834 118 -889 476
8 995 A Aktíva 815 045 840 971 750 335 689 693
4 505 Priame investície v zahraničí 21 916 28 186 32 719 34 773
4 510 Majetkový kapitál & reinvestovaný zisk 26 328 32 369 35 976 36 954
4 530 Ostatný kapitál -4 412 -4 183 -3 257 -2 181
4 602 Portfóliové investície 117 499 116 558 118 157 128 092
4 610 Majetkové cenné papiere 19 183 21 089 24 027 23 070
4 619 Dlžobné cenné papiere 98 316 95 469 94 131 105 022
4 703 Ostatné investície 161 370 202 940 210 307 176 082
4 706 Obchodné úvery 87 137 94 965 102 737 86 978
4 714 Pôžičky 46 213 63 392 41 766 42 953
4 730 Hotovosť a vklady 27 557 43 830 65 132 45 758
4 736 Ostatné aktíva 463 753 672 393
4 800 Rezervné aktíva 514 260 493 287 389 152 350 746
8 995 B Pasíva 1 558 468 1 636 381 1 584 453 1 579 169
4 555 Priame investície vo vykazujúcej ekonomike 770 234 825 093 866 551 882 211
4 560 Majetkový kapitál & reinvestovaný zisk 682 405 729 225 748 230 756 730
4 580 Ostatný kapitál 87 829 95 868 118 322 125 481
4 652 Portfóliové investície 242 837 249 037 242 670 246 547
4 660 Majetkové cenné papiere 18 079 17 967 16 699 17 428
4 669 Dlžobné cenné papiere 224 758 231 070 225 971 229 119
4 753 Ostatné investície 545 397 562 251 475 232 450 411
4 756 Obchodné úvery 92 985 99 113 113 615 119 594
4 764 Pôžičky 176 684 198 179 190 668 175 634
4 780 Hotovosť a vklady 271 708 259 225 166 698 151 149
4 786 Ostatné pasíva 4 020 5 734 4 251 4 034
Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS