en en

2008

Medzinárodná investičná pozícia Slovenskej republiky za rok 2008

Revízia údajov – január 2011

(v mil. SKK)

Kód Položka 2008
Q1 Q2 Q3 Q4
8 995 Čistá pozícia -987 299 -1 049 815 -1 066 427 -1 155 173
8 995 A Aktíva 821 531 820 628 821 150 822 353
4 505 Priame investície v zahraničí 51 050 54 738 56 250 63 646
4 510 Majetkový kapitál & reinvestovaný zisk 46 886 50 475 51 840 61 806
4 530 Ostatný kapitál 4 164 4 263 4 410 1 840
4 602 Portfóliové investície 162 813 165 618 158 122 146 666
4 610 Majetkové cenné papiere 24 615 22 899 22 083 17 265
4 619 Dlžobné cenné papiere 138 198 142 720 136 039 129 401
4 703 Ostatné investície 193 914 217 117 215 691 209 349
4 706 Obchodné úvery 87 864 87 047 86 563 67 636
4 714 Pôžičky 56 200 64 838 72 869 70 395
4 730 Hotovosť a vklady 47 394 61 726 52 393 67 708
4 736 Ostatné aktíva 2 456 3 507 3 866 3 610
4 800 Rezervné aktíva 413 755 383 155 391 087 402 693
8 995 B Pasíva 1 808 830 1 870 443 1 887 576 1 977 526
4 555 Priame investície vo vykazujúcej ekonomike 990 553 995 745 1 008 840 1 091 358
4 560 Majetkový kapitál & reinvestovaný zisk 828 499 830 539 828 669 889 953
4 580 Ostatný kapitál 162 054 165 206 180 171 201 405
4 652 Portfóliové investície 255 171 283 196 275 628 272 645
4 660 Majetkové cenné papiere 15 538 15 719 15 642 18 027
4 669 Dlžobné cenné papiere 239 633 267 477 259 986 254 618
4 753 Ostatné investície 563 105 591 502 603 108 613 523
4 756 Obchodné úvery 108 596 104 445 104 106 83 073
4 764 Pôžičky 188 165 193 168 210 107 229 750
4 780 Hotovosť a vklady 262 601 290 539 280 160 299 140
4 786 Ostatné pasíva 3 743 3 351 8 735 1 560