en en

2011

Medzinárodná investičná pozícia Slovenskej republiky za rok 2011

(v mil. EUR)

Kód Položka 2011
Q1 Q2 Q3 Q4
8 995 Čistá pozícia -42 522 -43 595 -44 857 -45 197
8 995 A Aktíva 37 921 38 484 38 131 37 737
4 505 Priame investície v zahraničí 2 754 3 000 3 099 3 108
4 510 Majetkový kapitál & reinvestovaný zisk 2 270 2 229 2 330 2 242
4 530 Ostatný kapitál 484 771 768 866
4 602 Portfóliové investície 23 547 24 220 23 521 23 761
4 610 Majetkové cenné papiere 1 266 1 270 983 970
4 619 Dlžobné cenné papiere 22 280 22 950 22 538 22 791
4 703 Ostatné investície 10 011 9 618 9 701 8 999
4 706 Obchodné úvery 2 863 2 798 2 755 2 447
4 714 Pôžičky 2 872 2 695 2 798 3 049
4 730 Hotovosť a vklady 3 970 3 829 3 832 3 231
4 736 Ostatné aktíva 306 297 315 271
4 800 Rezervné aktíva 1 610 1 645 1 811 1 869
8 995 B Pasíva 80 443 82 079 82 988 82 934
4 555 Priame investície vo vykazujúcej ekonomike 38 717 38 983 39 303 40 173
4 560 Majetkový kapitál & reinvestovaný zisk 32 711 32 794 33 437 34 022
4 580 Ostatný kapitál 6 006 6 189 5 866 6 152
4 652 Portfóliové investície 12 946 13 417 13 790 13 392
4 660 Majetkové cenné papiere 252 328 349 408
4 669 Dlžobné cenné papiere 12 694 13 089 13 441 12 983
4 753 Ostatné investície 28 780 29 678 29 894 29 369
4 756 Obchodné úvery 3 631 3 522 3 425 3 088
4 764 Pôžičky 10 104 8 334 11 346 9 268
4 780 Hotovosť a vklady 14 908 17 698 14 983 16 965
4 786 Ostatné pasíva 136 125 140 48

Revízia: november 2013