en en

2012

Medzinárodná investičná pozícia Slovenskej republiky za rok 2012

(v mil. EUR)

Kód Položka 2012
Q1 Q2 Q3 Q4
8 995 Čistá pozícia -44 425 -43 657 -44 156 -44 645
8 995 A Aktíva 39 895 40 045 37 849 39 667
4 505 Priame investície v zahraničí 3 352 3 606 3 721 3 612
4 510 Majetkový kapitál & reinvestovaný zisk 2 464 2 715 2 936 3 003
4 530 Ostatný kapitál 888 891 785 609
4 602 Portfóliové investície 22 812 21 727 20 818 21 090
4 610 Majetkové cenné papiere 1 224 1 108 1 415 1 571
4 619 Dlžobné cenné papiere 21 588 20 620 19 403 19 519
4 703 Ostatné investície 11 845 12 785 11 268 13 065
4 706 Obchodné úvery 2 770 2 656 2 631 2 375
4 714 Pôžičky 3 892 4 520 4 411 5 125
4 730 Hotovosť a vklady 4 878 5 271 3 850 4 814
4 736 Ostatné aktíva 305 338 377 751
4 800 Rezervné aktíva 1 886 1 927 2 042 1 901
8 995 B Pasíva 84 319 83 702 82 005 84 313
4 555 Priame investície vo vykazujúcej ekonomike 40 674 40 507 40 806 41 780
4 560 Majetkový kapitál & reinvestovaný zisk 34 551 34 122 34 092 34 132
4 580 Ostatný kapitál 6 124 6 384 6 715 7 648
4 652 Portfóliové investície 15 130 17 068 17 998 19 066
4 660 Majetkové cenné papiere 235 220 268 325
4 669 Dlžobné cenné papiere 14 895 16 847 17 730 18 741
4 753 Ostatné investície 28 514 26 128 23 200 23 467
4 756 Obchodné úvery 3 268 3 606 3 752 3 526
4 764 Pôžičky 13 878 14 810 14 827 15 185
4 780 Hotovosť a vklady 11 199 7 647 4 557 4 707
4 786 Ostatné pasíva 170 66 64 50