en en

Hrubá zahraničná zadlženosť Slovenskej republiky v roku 2003

(mil. USD)

31.3.30.6.30.9.31.12.
I. Vláda:3 299,93 572,93 707,44 182,4
Krátkodobý dlh0,00,01,014,3
Nástroje peňažného trhu0,00,01,014,3
Pôžičky0,00,00,00,0
Obchodné úvery0,00,00,00,0
Ostatné pasíva0,00,00,00,0
Dlhodobý dlh3 299,93 572,93 706,44 168,1
Dlhopisy a zmenky2 377,22 612,02 885,93 216,3
Pôžičky922,7960,9820,5951,8
Obchodné úvery0,00,00,00,0
Ostatné pasíva0,00,00,00,0
II. Centrálna banka (NBS):416,5595,5337,11 080,8
Krátkodobý dlh0,0349,8102,4901,2
Nástroje peňažného trhu0,0349,8102,4901,2
Pôžičky0,00,00,00,0
Hotovosť a vklady0,00,00,00,0
Ostatné pasíva0,00,00,00,0
Dlhodobý dlh416,5245,7234,7179,6
Dlhopisy a zmenky0,00,00,00,0
Pôžičky242,972,161,165,0
Hotovosť a vklady0,00,00,00,0
Ostatné pasíva173,6173,6173,6114,6
III. Banky:1 965,62 351,02 449,33 061,8
Krátkodobý dlh1 754,22 137,22 298,82 738,7
Nástroje peňažného trhu0,00,00,00,3
Pôžičky25,260,345,0103,6
Hotovosť a vklady695,7880,9804,61 307,2
Ostatné pasíva1 033,31 196,01 449,21 327,6
Dlhodobý dlh211,4213,8150,5323,1
Dlhopisy a zmenky0,00,00,00,0
Pôžičky88,4103,916,2112,7
Hotovosť a vklady85,6109,9119,6164,3
Ostatné pasíva37,40,014,746,1
IV. Ostatné sektory:6 141,16 527,96 548,77 210,3
Krátkodobý dlh2 180,02 425,52 454,82 865,3
Nástroje peňažného trhu8,69,19,41,3
Pôžičky217,7256,5239,7389,9
Hotovosť a vklady0,00,00,00,0
Obchodné úvery1 953,72 159,92 205,72 474,1
Ostatné pasíva0,00,00,00,0
Dlhodobý dlh3 961,14 102,44 093,94 345,0
Dlhopisy a zmenky441,2468,8465,2515,8
Pôžičky3 437,03 554,43 558,53 758,2
Hotovosť a vklady0,00,00,00,0
Obchodné úvery82,979,270,271,0
Ostatné pasíva0,00,00,00,0
V. Priame investície: medzipodnikové pôžičky1 987,22 284,72 344,02 555,0
Pasíva voči podnikom priamej investície v zahraničí0,90,61,72,5
Pasíva voči priamym zahraničným investorom1 986,32 284,12 342,32 552,5
HRUBÝ ZAHRANIČNÝ DLH13 810,315 332,015 386,518 090,3