en en

Hrubá zahraničná zadlženosť Slovenskej republiky v roku 2004

(mil. USD)

31.3.30.6.30.9.31.12.
I. Vláda:4 664,25 852,05 921,16 767,1
Krátkodobý dlh106,7109,2113,4209,3
Nástroje peňažného trhu106,7109,2113,4209,3
Pôžičky0,00,00,00,0
Obchodné úvery0,00,00,00,0
Ostatné pasíva0,00,00,00,0
Dlhodobý dlh4 557,55 742,85 807,76 557,8
Dlhopisy a zmenky3 402,34 504,94 584,75 199,8
Pôžičky1 155,21 237,91 223,01 358,0
Obchodné úvery0,00,00,00,0
Ostatné pasíva0,00,00,00,0
II. Centrálna banka (NBS):1 009,0438,6131,8133,6
Krátkodobý dlh851,0281,20,00,0
Nástroje peňažného trhu851,0281,20,00,0
Pôžičky0,00,00,00,0
Hotovosť a vklady0,00,00,00,0
Ostatné pasíva0,00,00,00,0
Dlhodobý dlh158,0157,4131,8133,6
Dlhopisy a zmenky0,00,00,00,0
Pôžičky43,542,917,319,1
Hotovosť a vklady0,00,00,00,0
Ostatné pasíva114,5114,5114,5114,5
III. Banky:2 736,42 944,83 865,75 876,5
Krátkodobý dlh2 374,82 604,33 476,15 380,2
Nástroje peňažného trhu0,00,00,00,0
Pôžičky133,3480,5538,9660,0
Hotovosť a vklady1 460,11 731,42 398,73 827,7
Ostatné pasíva781,4392,4538,5892,5
Dlhodobý dlh361,6340,5389,6496,3
Dlhopisy a zmenky0,30,30,61,1
Pôžičky147,7161,2195,3230,3
Hotovosť a vklady164,2158,6157,8214,9
Ostatné pasíva49,420,435,950,0
IV. Ostatné sektory:6 458,96 375,96 456,07 224,0
Krátkodobý dlh2 675,42 882,42 814,03 114,3
Nástroje peňažného trhu1,54,23,84,3
Pôžičky374,4433,3300,1335,8
Hotovosť a vklady0,00,00,00,0
Obchodné úvery2 299,52 444,92 510,12 774,2
Ostatné pasíva0,00,00,00,0
Dlhodobý dlh3 783,53 493,53 642,04 109,7
Dlhopisy a zmenky508,0508,1507,7588,5
Pôžičky3 206,82 919,33 068,53 453,1
Hotovosť a vklady0,00,00,00,0
Obchodné úvery68,766,165,868,1
Ostatné pasíva0,00,00,00,0
V. Priame investície: medzipodnikové pôžičky2 590,03 099,63 165,33 762,4
Pasíva voči podnikom priamej investície v zahraničí1,7246,6250,3287,0
Pasíva voči priamym zahraničným investorom2 588,32 853,02 915,03 475,4
HRUBÝ ZAHRANIČNÝ DLH17 458,518 710,919 539,923 763,6