en en

Hrubá zahraničná zadlženosť Slovenskej republiky v roku 2005

(mil. USD)

31.3.30.6.30.9.31.12.
I. Vláda:7 280,96 154,16 364,35 464,6
Krátkodobý dlh80,762,116,44,4
Nástroje peňažného trhu80,762,116,44,4
Pôžičky0,00,00,00,0
Obchodné úvery0,00,00,00,0
Ostatné pasíva0,00,00,00,0
Dlhodobý dlh7 200,26 092,06 347,95 460,2
Dlhopisy a zmenky5 721,14 669,25 004,94 403,2
Pôžičky1 479,11 422,81 343,01 057,0
Obchodné úvery0,00,00,00,0
Ostatné pasíva0,00,00,00,0
II. Centrálna banka (NBS):194,6121,6120,8118,1
Krátkodobý dlh72,10,00,00,0
Nástroje peňažného trhu0,00,00,00,0
Pôžičky72,10,00,00,0
Hotovosť a vklady0,00,00,00,0
Ostatné pasíva0,00,00,00,0
Dlhodobý dlh122,5121,6120,8118,1
Dlhopisy a zmenky0,00,00,00,0
Pôžičky8,07,16,33,6
Hotovosť a vklady0,00,00,00,0
Ostatné pasíva114,5114,5114,5114,5
III. Banky:10 158,39 323,09 831,610 227,1
Krátkodobý dlh9 473,08 531,98 975,29 360,4
Nástroje peňažného trhu0,00,00,00,0
Pôžičky1 338,81 189,61 426,6706,5
Hotovosť a vklady6 650,45 986,86 091,47 248,2
Ostatné pasíva1 483,81 355,51 457,21 405,7
Dlhodobý dlh685,3791,1856,4866,7
Dlhopisy a zmenky38,736,636,744,2
Pôžičky216,0225,6278,6283,3
Hotovosť a vklady375,5424,5418,4392,5
Ostatné pasíva55,1104,4122,7146,7
IV. Ostatné sektory:6 801,26 731,66 270,96 831,9
Krátkodobý dlh2 991,62 986,32 936,73 503,7
Nástroje peňažného trhu6,16,86,82,0
Pôžičky413,3382,9366,8459,9
Hotovosť a vklady0,00,00,00,0
Obchodné úvery2 572,22 596,62 563,13 041,8
Ostatné pasíva0,00,00,00,0
Dlhodobý dlh3 809,63 745,33 334,23 328,2
Dlhopisy a zmenky560,8524,7521,2519,6
Pôžičky3 184,63 155,32 750,42 766,5
Hotovosť a vklady0,00,00,00,0
Obchodné úvery64,265,362,642,1
Ostatné pasíva0,00,00,00,0
V. Priame investície: medzipodnikové pôžičky3 737,73 898,93 947,04 410,9
Pasíva voči podnikom priamej investície v zahraničí283,6288,2278,1280,9
Pasíva voči priamym zahraničným investorom3 454,13 610,73 668,94 130,0
HRUBÝ ZAHRANIČNÝ DLH28 172,726 229,226 534,627 052,6