en en

Hrubá zahraničná zadlženosť Slovenskej republiky v roku 2006

(mil. USD)

31.3.30.6.30.9.31.12.
I. Vláda:6 656,97 238,47 122,57 495,5
Krátkodobý dlh7,70,00,00,0
Nástroje peňažného trhu7,70,00,00,0
Pôžičky0,00,00,00,0
Obchodné úvery0,00,00,00,0
Ostatné pasíva0,00,00,00,0
Dlhodobý dlh6 649,27 238,47 122,57 495,5
Dlhopisy a zmenky5 610,56 212,36 273,26 586,2
Pôžičky1 038,71 026,1849,3909,3
Obchodné úvery0,00,00,00,0
Ostatné pasíva0,00,00,00,0
II. Centrálna banka (NBS):207,0207,1206,5206,6
Krátkodobý dlh0,00,00,00,0
Nástroje peňažného trhu0,00,00,00,0
Pôžičky0,00,00,00,0
Hotovosť a vklady0,00,00,00,0
Ostatné pasíva0,00,00,00,0
Dlhodobý dlh207,0207,1206,5206,6
Dlhopisy a zmenky0,00,00,00,0
Pôžičky3,73,83,23,3
Hotovosť a vklady0,00,00,00,0
Ostatné pasíva203,3203,3203,3203,3
III. Banky:9 606,510 060,37 255,97 708,0
Krátkodobý dlh8 448,98 822,06 018,96 148,8
Nástroje peňažného trhu0,00,00,0172,1
Pôžičky510,91 071,81 132,11 129,9
Hotovosť a vklady7 862,07 612,94 794,84 747,5
Ostatné pasíva76,0137,392,099,3
Dlhodobý dlh1 157,61 238,31 237,01 559,2
Dlhopisy a zmenky53,8131,3145,1318,4
Pôžičky211,5223,5228,4245,7
Hotovosť a vklady838,8833,3811,0940,6
Ostatné pasíva53,550,252,554,5
IV. Ostatné sektory:7 221,77 882,78 039,18 929,4
Krátkodobý dlh3 378,23 896,64 204,84 968,7
Nástroje peňažného trhu1,44,36,07,1
Pôžičky423,0386,3371,9448,7
Hotovosť a vklady0,00,00,00,0
Obchodné úvery2 953,83 506,03 826,94 512,9
Ostatné pasíva0,00,00,00,0
Dlhodobý dlh3 843,53 986,13 834,33 960,7
Dlhopisy a zmenky676,2541,4561,2615,1
Pôžičky3 133,93 410,03 236,23 301,8
Hotovosť a vklady0,00,00,00,0
Obchodné úvery33,434,736,943,8
Ostatné pasíva0,00,00,00,0
V. Priame investície: medzipodnikové pôžičky4 833,86 112,66 711,77 866,6
Pasíva voči podnikom priamej investície v zahraničí292,1311,4311,8358,7
Pasíva voči priamym zahraničným investorom4 541,75 801,26 399,97 507,9
z toho: krátkodobý dlh2 613,13 553,33 987,84 438,7
dlhodobý dlh2 220,72 559,32 723,93 427,8
HRUBÝ ZAHRANIČNÝ DLH28 525,931 501,129 335,732 206,1