en en

Hrubá zahraničná zadlženosť Slovenskej republiky v roku 2007

(mil. USD)

31.3.30.6.30.9.31.12.
I. Vláda:7 057,88 868,69 202,69 281,4
Krátkodobý dlh0,00,00,00,0
Nástroje peňažného trhu0,00,00,00,0
Pôžičky0,00,00,00,0
Obchodné úvery0,00,00,00,0
Ostatné pasíva0,00,00,00,0
Dlhodobý dlh7 057,88 868,69 202,69 281,4
Dlhopisy a zmenky6 169,57 986,28 316,47 846,5
Pôžičky888,3882,4886,21 434,9
Obchodné úvery0,00,00,00,0
Ostatné pasíva0,00,00,00,0
II. Centrálna banka (NBS):206,0206,0220,9221,0
Krátkodobý dlh0,00,00,00,0
Nástroje peňažného trhu0,00,00,00,0
Pôžičky0,00,00,00,0
Hotovosť a vklady0,00,00,00,0
Ostatné pasíva0,00,00,00,0
Dlhodobý dlh206,0206,0220,9221,0
Dlhopisy a zmenky0,00,00,00,0
Pôžičky2,72,72,12,2
Hotovosť a vklady0,00,00,00,0
Ostatné pasíva203,3203,3218,8218,8
III. Banky:10 677,910 610,911 738,514 246,5
Krátkodobý dlh8 967,18 826,69 605,912 095,7
Nástroje peňažného trhu174,5176,5228,7339,3
Pôžičky351,4432,1554,4245,4
Hotovosť a vklady8 348,08 103,48 678,111 361,0
Ostatné pasíva93,2114,6144,7150,0
Dlhodobý dlh1 710,81 784,32 132,62 150,8
Dlhopisy a zmenky327,3389,2423,2519,9
Pôžičky509,7554,5669,2694,4
Hotovosť a vklady866,4835,21 034,7931,2
Ostatné pasíva7,45,45,55,3
IV. Ostatné sektory:9 061,38 301,88 753,39 845,1
Krátkodobý dlh5 043,04 700,04 843,15 279,1
Nástroje peňažného trhu3,43,73,71,6
Pôžičky496,1557,0491,9503,8
Hotovosť a vklady0,00,00,00,0
Obchodné úvery4 543,54 139,34 347,54 773,7
Ostatné pasíva0,00,00,00,0
Dlhodobý dlh4 018,33 601,83 910,24 566,0
Dlhopisy a zmenky615,555,258,161,2
Pôžičky3 357,53 518,03 822,34 474,3
Hotovosť a vklady0,00,00,00,0
Obchodné úvery45,328,629,830,5
Ostatné pasíva0,00,00,00,0
V. Priame investície: medzipodnikové pôžičky8 226,98 668,59 883,810 714,8
z toho: krátkodobý dlh4 522,34 742,55 533,66 224,3
dlhodobý dlh3 704,73 926,14 350,24 490,5
Pasíva voči podnikom priamej investície v zahraničí299,9407,4368,2332,6
Pasíva voči priamym zahraničným investorom7 927,08 261,19 515,610 382,2
HRUBÝ ZAHRANIČNÝ DLH35 229,936 655,839 799,144 308,8