en en

Hrubá zahraničná zadlženosť Slovenskej republiky v roku 2008

(mil. USD)

31.3.30.6.30.9.31.12.*
I. Vláda:10 456,311 164,410 611,410 092,9
Krátkodobý dlh0,00,00,00,0
Nástroje peňažného trhu0,00,00,00,0
Pôžičky0,00,00,00,0
Obchodné úvery0,00,00,00,0
Ostatné pasíva0,00,00,00,0
Dlhodobý dlh10 456,311 164,410 611,410 092,9
Dlhopisy a zmenky8 922,19 607,69 232,68 741,8
Pôžičky1 534,21 556,81 378,81 351,1
Obchodné úvery0,00,00,00,0
Ostatné pasíva0,00,00,00,0
II. Centrálna banka (NBS):221,5221,1220,5220,4
Krátkodobý dlh0,00,00,00,0
Nástroje peňažného trhu0,00,00,00,0
Pôžičky0,00,00,00,0
Hotovosť a vklady0,00,00,00,0
Ostatné pasíva0,00,00,00,0
Dlhodobý dlh221,5221,1220,5220,4
Dlhopisy a zmenky0,00,00,00,0
Pôžičky2,72,31,71,6
Hotovosť a vklady0,00,00,00,0
Ostatné pasíva218,8218,8218,8218,8
III. Banky:15 102,918 453,417 360,918 656,2
Krátkodobý dlh12 605,215 632,914 225,415 321,6
Nástroje peňažného trhu364,7364,0143,80,5
Pôžičky350,5951,71 311,72 158,9
Hotovosť a vklady11 717,014 132,512 351,013 076,7
Ostatné pasíva173,0184,7418,985,5
Dlhodobý dlh2 497,72 820,53 135,53 334,6
Dlhopisy a zmenky707,81 005,81 328,51 527,8
Pôžičky815,0873,2925,11 004,1
Hotovosť a vklady966,6941,5881,9802,7
Ostatné pasíva8,30,00,00,0
IV. Ostatné sektory:11 308,612 247,611 339,310 131,2
Krátkodobý dlh6 036,26 505,36 029,44 780,8
Nástroje peňažného trhu1,72,32,31,6
Pôžičky676,8882,6905,4715,3
Hotovosť a vklady0,00,00,00,0
Obchodné úvery5 357,75 620,45 121,74 063,9
Ostatné pasíva0,00,00,00,0
Dlhodobý dlh5 272,45 742,35 309,95 350,4
Dlhopisy a zmenky67,472,265,965,6
Pôžičky5 154,95 617,45 205,55 240,0
Hotovosť a vklady0,00,00,00,0
Obchodné úvery50,152,738,544,8
Ostatné pasíva0,00,00,00,0
V. Priame investície: medzipodnikové pôžičky12 291,414 023,813 513,213 426,0
z toho: krátkodobý dlh6 963,47 474,86 942,17 009,5
dlhodobý dlh5 328,06 549,16 571,06 416,5
Pasíva voči podnikom priamej investície v zahraničí375,3412,3401,9370,0
Pasíva voči priamym zahraničným investorom11 916,113 611,513 111,313 056,0
HRUBÝ ZAHRANIČNÝ DLH49 380,756 110,353 045,352 526,7

* Predbežný údaj.