en en

Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo rozhodnutia:
100-000-449-052
Dátum vydania:
9. 1. 2023
Dátum nadobudnutia právoplatnosti:
28. 1. 2023
 

rozhodnutie v prvom stupni 

https://nbs.sk/dokument/9262a35e-c072-476a-9076-cfee16d46fda/stiahnut/?force=true