en en

Do života sme uviedli štyri zberateľské a jednu pamätnú euromincu

Vydanie novej pamätnej alebo zberateľskej euromince je pre Národnú banku Slovenska vždy malým „sviatkom“. Tieto euromince prinášajú zberateľom či fanúšikom radosť a prostredníctvom ich motívov si pripomíname významné osobnosti, udalosti, technické pamiatky, no pozornosť upriamujeme aj na ochranu prírody a živočíchov.

Na podujatí, ktoré sa uskutočnilo v stredu (21. 6. 2022) pri príležitosti vydania euromincí, sme predstavili štyri zberateľské a jednu pamätnú euromincu. Ide o mince, ktoré boli  vydané od začiatku roka. Pre hostí podujatia sme si pripravili kultúrny program na motívy týchto mincí a nazáver slávnostného večera si pozvaní hostia prevzali bronzové odliatky mincí od guvernéra NBS Petra Kažimíra. Podujatím sprevádzal moderátor Branislav „Bruno“ Ciberej a o slávnostnú atmosféru sa postaral Peter Lipa a kapela Martin Valihora band.

NBS uviedla počas slávnostného programu v Pálffyho Kaštieli vo Svätom Jure do života tieto mince:

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur „150. výročie spustenia parnej prevádzky na železničnej trati Bratislava – Trnava“

O prvom parnom vlaku, ktorý prešiel 1. mája 1873 trasu z Bratislavy do Trnavy aj o ére železníc s parou, ktorá trvala viac ako 50 rokov, rozprával Ing. Michal Tunega zo Železničného múzea Slovenskej republiky.

Do života sme uviedli štyri zberateľské a jednu pamätnú euromincu.
Odovzdávanie odliatku Striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote
10 eur  „150. výročie spustenia parnej prevádzky na železničnej trati Bratislava – Trnava“ pánovi Tunegovi.

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur „100. výročie začiatku pravidelného vysielania československého rozhlasu“
Do života sme uviedli štyri zberateľské a jednu pamätnú euromincu.

O tom, aké boli prvé vysielania československého rozhlasu, ale aj o rozdielnom vnímaní na českej a slovenskej rozhlasovej scéne rozprávali riaditeľka Radia Praha International Klára Stejskalová a generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj.

Do života sme uviedli štyri zberateľské a jednu pamätnú euromincu.
Odovzdávanie odliatku Striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur
 „100. výročie začiatku pravidelného vysielania československého rozhlasu“.

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur „100. výročie narodenia Viktora Kubala“
Do života sme uviedli štyri zberateľské a jednu pamätnú euromincu.

Výtvarník a umelec Mgr. Viktor Kubál mladší si zaspomínal na netradičný výchovný postup svojho otca, ktorý ho tiež dostal k tvorbe i prvé Kubalové filmy či časopis Roháč.

Do života sme uviedli štyri zberateľské a jednu pamätnú euromincu.
Odliatok Striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur
 „100. výročie narodenia Viktora Kubala“ bol odovzdaný jeho synovi výtvarníkovi
 Viktorovi Kubalovi.

Pamätná eurominca v nominálnej hodnote 2 eurá „Prvá transfúzia krvi na Slovensku – 100. výročie“
Do života sme uviedli štyri zberateľské a jednu pamätnú euromincu.

Vnuk pána Kňazovického, chirurg Miloš Kňazovický (v strede), porozprával o svojom starom otcovi a aj o tom, že o prvej transfúzií rozhodla tak trochu náhoda.

O zavedení behaviorálnej komunikácie pri darovaní krvi rozprával riaditeľ Behaviorálneho a experimentálneho tímu – BEET Ing. Lukáš Sekelský, PhD (vľavo).

Do života sme uviedli štyri zberateľské a jednu pamätnú euromincu.
Odovzdávanie odliatku Pamätnej euromince v nominálnej hodnote 2 eurá „Prvá transfúzia krvi
na Slovensku – 100. výročie“ riaditeľovi Národnej transfúznej služby SR Ing. Ivanovi Oleárovi, MBA.

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur „100. výročie narodenia Kristy Bendovej“
Do života sme uviedli štyri zberateľské a jednu pamätnú euromincu.

O živote a tvorbe Kristy Bendovej, ale aj o ich blízkom vzťahu rozprávala pani herečka Ida Rapaičová.

Do života sme uviedli štyri zberateľské a jednu pamätnú euromincu.
Odovzdávanie odliatku Striebornej zberateľskej euromince v nominálnej
hodnote 10 eur „100. výročie narodenia Kristy Bendovej“ kamarátke Ide Rapaičovej.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.