en en

Makroprudenciálny komentár - marec 2022

Rast úverov sa zrýchlil, zvyšuje sa aj tvorba nerovnováh

Proticyklický kapitálový vankúš zostáva na úrovni 1,0 %

Ak aktuálne trendy budú pokračovať, NBS v najbližšom štvrťroku zváži zvýšenie vankúša

Makroprudenciálny komentár - marec 2022

Čo nájdete v komentári
  • Napätie na trhu úverov a na trhu nehnuteľností rastie, aj s náznakmi podceňovania rizika
  • Domácnosti pri rastúcej inflácii a nízkych úrokových sadzbách čoraz viac siahajú po úveroch, menej tvoria úspory
  • Podniky viac potrebujú financovať úvermi svoju rastúcu prevádzku a investície
  • Ani banky ani podniky zatiaľ neboli zásadnejšie zasiahnuté vojnou na Ukrajine. Negatívne vplyvy ale môžu prísť neskôr
  • Aj napriek miernemu poklesu zo začiatku roka zostal kapitál v bankách dostatočný
Ďalej sa dozviete
  • Možný vplyv vojny na Ukrajine na finančný sektor (Box 1, str. 6)
  • Už 12 krajín v Európe má nenulový proticyklický kapitálový vankúš (str. 9)
Hlavné indikátory k februáru 2022
Rast úverov domácnostiam9,5 %
Rast úverov na bývanie11,8 %
Rast spotrebiteľských úverov-4,2 %
Podiel zlyhaných úverov domácnostiam2,1 %
Rast úverov podnikom4,5 %
Podiel zlyhaných úverov podnikom3,1 %