en en

Upozornenie NBS na aktivity spoločnosti Skupina SKO

Národná banka Slovenska upozorňuje na aktivity spoločnosti vystupujúcej pod názvom Skupina SKO so sídlom 100 Pall Mall, St. James’s, London SW1Y 5NQ. Spoločnosť ponúka spotrebiteľom prostredníctvom webových stránok https://skoskupina.com/https://firmahcb.online/ možnosť získania úveru online, pričom má od nich v tejto veci vopred požadovať úhradu poplatkov, údajne z dôvodu potreby nahlásenia poskytnutej pôžičky do NBS.

Činnosť spoločnosti v súčasnosti nepodlieha dohľadu NBS, spoločnosť nemá udelené žiadne povolenie NBS na výkon činnosti v oblasti finančného trhu na Slovensku a nie je zapísaná v žiadnom registri vedenom NBS. NBS súčasne nepožaduje úhradu akýchkoľvek poplatkov či doplatkov v tejto veci.

NBS dlhodobo upozorňuje klientov na finančnom trhu, aby si dôkladne zvážili, s ktorým subjektom vstúpia do zmluvného vzťahu. Oprávnenie na podnikanie jednotlivých subjektov si môžu spotrebitelia preveriť na internetovej stránke:

K podvodným praktikám zverejnila Národná banka Slovenska v minulosti už niekoľko upozornení:


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.