en en

Bankovka 50 Sk

(vzor 1993)
(vzor 1995)

Rozmer bankovky:68 x 134 mm ± 1,5 mm
Autor výtvarného návrhu:akad. maliar Jozef Bubák
Autor ryteckého prepisu:Ron Beckers
Výrobca:Ba Banknote, Ottawa, Kanada (1993, 1995, 1999, 2002),
(od roku 2001 závod Giesecke & Devrient, Nemecko)
Canadian Bank Note Company, Ottawa, Kanada (2005)

Bankovky a mince, Bankovka 50 Sk
Bankovky a mince, Bankovka 50 Sk

Námet lícnej strany bankovky je venovaný prvým slovanským vierozvestom sv. Cyrilovi a sv. Metodovi.
Na rubovej strane bankovky je motív zobrazujúci dve ruky, medzi ktorými je prvých sedem písmen staroslovienskej abecedy hlaholiky ako symbol daru svätcov starým Slovanom. Zrkadlovo obrátená silueta stredovekého kostolíka z Dražoviec (okres Nitra) je symbolom raného kresťanstva na našom území.