en en

Bankovka 50 Sk

50 Sk

(vzor 1993)
(vzor 1995)

Rozmer bankovky: 68 x 134 mm ± 1,5 mm
Autor výtvarného návrhu: akad. maliar Jozef Bubák
Autor ryteckého prepisu: Ron Beckers
Výrobca: Ba Banknote, Ottawa, Kanada (1993, 1995, 1999, 2002),
(od roku 2001 závod Giesecke & Devrient, Nemecko),
Canadian Bank Note Company, Ottawa, Kanada (2005).

lícna strana bankovky

Námet lícnej strany bankovky je venovaný prvým slovanským vierozvestom sv. Cyrilovi a sv. Metodovi.

rubová strana bankovky

Na rubovej strane bankovky je motív zobrazujúci dve ruky, medzi ktorými je prvých sedem písmen staroslovienskej abecedy hlaholiky ako symbol daru svätcov starým Slovanom. Zrkadlovo obrátená silueta stredovekého kostolíka z Dražoviec (okres Nitra) je symbolom raného kresťanstva na našom území.

Ochranné prvky