en en

Metalická plocha

Metalická plocha – zabraňuje prevodu charakteristického metalického lesku pri použití fotokopírovacích zariadení.

vyobrazenie ochranného prvku

Ochranné prvky bankoviek