en en

Ochranné prvky bankoviek - prehľad

Charakteristika 5000 1000 500 200 100 50 20
Papier x x x x x x x
Priesvitka (vodoznak) x x x x x x x
Vysokosvetlý vodoznak x*2) x*2) x*5) x*2)
Ochranný okienkový prúžok x
1,4 mm
x
1,2 mm
x
1,2 mm
x
1,2 mm
x
1,2 mm
Polyesterový prúžok x
0,9 mm
x
0,9 mm
Tlač – techniky:
tlač z hĺbky
tlač z plochy
tlač z výšky
sieťotlač

x
x
x
x*2)

x
x
x
x*2)

x
x
x
x*5)

x
x
x
x*2)

x
x
x

x*1)
x
x

x*1)
x
x
Skrytý obrazec x x x x x x x
Optický premenlivý prvok x x x*5) x*2)
KINEGRAM® x*2)
Vysokoreflexná fólia x x*2)
Irizujúci povlak x x*2) x*5) x*2)
Mikrotexty x x x x x x x
Sútlačová značka x x x x x x x
Metalická plocha x x x x x x x
Ochranná líniová štruktúra x x x x x x x
Metalizovaná fólia x*4)
21 mm
x*3)
19 mm
x*3)
19 mm
x*4)
19 mm
x*3)
19 mm
x*3)
15 mm
x*3)
15 mm
Vysvetlivky:

*1) Len lícna strana
*2) Len vzor 1999
*3) Len vzor 1993 – druhé vydanie
*4) Len vzor 1995 – druhé vydanie
*5) Len vzor 2000