en en

Mikrotexty

Mikrotexty – Nové bankovky majú na lícnej aj rubovej strane umiestnených niekoľko drobným písmom vytlačených textov, ktoré okrem informačného charakteru spĺňajú predovšetkým ochrannú funkciu, pretože kopírovaním nie je možné mikrotexty reprodukovať.

vyobrazenie ochranného prvku vyobrazenie ochranného prvku vyobrazenie ochranného prvku vyobrazenie ochranného prvku

Ochranné prvky bankoviek