en en

Ochranný okienkový prúžok

Ochranný okienkový prúžok – je zapustený do bankovkového papiera. Na lícnej strane vystupuje na povrch papiera, na ktorom vytvára sedem voľným okom viditeľných kovovolesklých okienok a na bankovkách 100 Sk a 200 Sk 6 okienok dlhých približne 6 mm. V priehľade proti svetlu sa prúžok javí ako súvislý neprerušovaný tmavý pruh s opakovaným negatívnym mikrotextom.

vyobrazenie ochranného prvkuvyobrazenie ochranného prvku

Ochranné prvky bankoviek