en en

Sútlačová značka

Sútlačová značka – sa skladá z dvoch rôznych obrazcov tlačených súčasne na prednú i zadnú stranu bankovky. Celý obrazec vidieť len v priehľade proti zdroju svetla. Na bankovkách tvorí sútlačovú značku písmeno „S“.

vyobrazenie ochranného prvkuvyobrazenie ochranného prvku

Ochranné prvky bankoviek