en en

Tlač

Tlač – je nositeľom ďalších základných rozlišovacích znakov pravosti bankoviek. Slovenské bankovky sú tlačené kombináciou štyroch techník: tlač z hĺbky, tlač z plochy, tlač z výšky, sieťotlač

Tlačou z hĺbky sú vytlačené prvky na lícnej a rubovej strane bankoviek, vystupujú z papiera a sú jasne hmatom identifikovateľné ako výrazné zdrsnenia alebo plasticky vystupujú (texty na oboch stranách bankoviek, značky pre nevidiacich, portrét a ďalšie prvky tlačového obrazca). Na 200 Sk, 1000 Sk a 5000 Sk bankovke vzoru 1999 sú v kupóne technikou sieťotlače opticky premenlivou farbou vytlačené štylizované obrazce.