en en

Vznik Slovenskej republiky – 10. výročie

Pamätná strieborná minca v nominálnej hodnote 1 000 Sk

Bankovky a mince, Vznik Slovenskej republiky – 10. výročie
Bankovky a mince, Vznik Slovenskej republiky – 10. výročie

Demokratická revolúcia v novembri 1989 ukončila v Česko-Slovensku vyše 40-ročnú vládu komunistického režimu a umožnila politickú, hospodársku a sociálnu transformáciu spoločnosti. Priniesla aj riešenie štátoprávneho usporiadania, ktoré pre odlišné stanoviská rozhodujúcich politických síl na Slovensku a v Čechách vyústilo do dohody o rozdelení štátu.

Prvého januára 1993 vznikla samostatná Slovenská republika. Od prvých dní jej existencie bolo potrebné riešiť zložité ekonomické problémy vrátane zavedenia novej meny, urýchlene vybudovať sústavu ekonomických a politických inštitúcií a zakotviť nový štát na medzinárodnej scéne. Dnes môžeme konštatovať, že Slovenská republika sa úspešne začlenila do medzinárodnej spolupráce. Už v roku svojho vzniku sa stala členom OSN, Rady Európy a podpísala dohodu o pridružení k Európskym spoločenstvám. V roku 2000 sa stala členom Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj, čím sa zaradila medzi 30 najvyspelejších krajín sveta. Výsledky volieb v septembri 2002 vytvorili predpoklad na pokračovanie reforiem a kontinuity zahraničnopolitickej orientácie. To sa odrazilo na skutočnosti, že Slovensko bolo v novembri 2002 pozvané na vstup do NATO a v decembri 2002 dostalo ponuku na vstup do Európskej únie. Slovensku sa tak otvorili nové perspektívy v zjednotenej Európe.

 • Popis mince

  Lícna strana:
  Na líci mince je centrálne umiestnený štátny znak, okolo ktorého vytvárajú ochranné gesto objímajúce ruky. Kompozíciu dotvára v ľavej časti štylizovaná lipová ratolesť a v pravej časti názov štátu SLOVENSKÁ REPUBLIKA a letopočet 2003.

  Rubová strana:
  Na rube je uprostred mincového poľa zobrazený obrys mapy Slovenska. Pri hornom vrchole je uvedená nominálna hodnota 1000 Sk, pri spodnom vrchole je lipový lístok a nápis „10 ROKOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY“. Pri ľavom vrchole sú letopočty 1993 a 2003, označujúce rok vzniku a 10. výročie Slovenskej republiky.

 • Údaje o minci
  Autor:akad. soch. Miloš Vavro
  Materiál:Ag 999
  Hmotnosť:62,207 g (2 oz)
  Tvar:štvorec so zaoblenými vrcholmi
  Rozmer:43,6 x 43,6 mm
  Hrana:prerušovane vrúbkovaná
  Výrobca:Mincovňa Kremnica (Slovenská republika)
  Rytec:Dalibor Schmidt
  Náklad:10 000 ks vo vyhotovení proof
  Emisia:19. 5. 2003